Základní škola Chlumčany

Neděle, 16. prosince 2018

Albína

Informace o škole

Fotografie školy Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 205 žáků. Otevřeli jsme 9 tříd, z toho 5 na 1. stupni se 116 dětmi a 4 na 2. stupni, kde je 89 žáků. V provozu jsou dvě oddělení školní družiny s 50 dětmi. Na škole pracuje 17 pedagogických pracovníků a 9 nepedagogických zaměstnanců.

Fotografie školy Školní areál se skládá ze tří částí, které jsou vzájemně propojeny. Původní historická školní budova z roku 1914 byla v roce 1965 rozšířena o budovu "novou". V roce 1966 přibyla ještě tělocvična a všechny tři objekty byly navzájem propojeny spojovacími chodbami. Součástí školy je také školní ekologická zahrada s venkovní učebnou a víceúčelové hřiště.

Fotografie školy Od září 2005 je v objektu školy zcela zrekonstruovaná školní kuchyně a školní jídelna. Před zahájením školního roku 2008/2009 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v obou školních budovách. Na škole funguje školní knihovna se studovnou. Od začátku školního roku 2011/2012 se žáci učí v zrenovovaných a nově vybavených učebnách cizích jazyků, výtvarné výchovy a fyziky, chemie a přírodopisu. Na jaře roku 2013 jsme pro výuku informatiky začali využívat nově zbudovanou počítačovou učebnu vybavenou moderním hardwarem i softwarem. Od září 2013 zpestřuje ve všech třídách prvního stupně žákům vyučování práce s interaktivní tabulí a školu zdobí nově vybudovaný vchod a zrekonstruované školní nádvoří. Od začátku školního roku 2014/2015 mají žáci k dispozici nově zařízenou cvičnou kuchyňku. V průběhu jara a léta roku 2015 byly nová budova, spojovací chodby a tělocvična zatepleny a získaly novou fasádu. Od školního roku 2016/2017 je kompletně zrekonstruovaná spojovací chodbou k tělocvičně včetně sociálních zařízení, šaten se sprchami a kabinetů se zázemím pro učitele tělesné výchovy. Od podzimu 2018 je obnovena historická fasáda „staré“ školní budovy.

        Počet přístupů: 251917

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com