Hledat

Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Úvod

Při vypracování MPP jsme vycházely z Manuálu pro tvorbu MPP, z odborné literatury a z metodických pokynů v oblasti primární prevence rizikového chování MŠMT.

Minimální preventivní program je dokument školy, zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Na realizaci MPP se podílí celý pedagogický sbor a další instituce zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.

Rizikové chování, drogy a jiné sociálně patologické jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu má za úkol předcházet sociálně nežádoucím jevům a zvýšit jejich odolnost vůči nim. Objevují se nové rizikové jevy, např. kyberšikana, sebepoškozování, nové formy návykových látek (nikotinové sáčky). Je proto nezbytné poskytnout žákům co nejvíce nezkreslených informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně jejich věku a na tato témata s nimi mluvit otevřeně i na neformální úrovni.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči předcházet projevům sociálně patologických jevů, v případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření, dále pak formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech. MPP je nedílnou součástí ŠVP a vychází ze školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.

Zásady

Program je určen pro žáky školy v průběhu školní docházky tj. ve věku 6 – 15 let. Zahrnuje prevenci rizikového chování u dětí a mládeže v oblasti užívání legálních i ilegálních návykových látek, šikany, kriminality mládeže, záškoláctví, xenofobie a rasismu.

Vyžaduje individuální přístup k řešení jednotlivých problémů.

Vyžaduje specializovanou formu pomoci, a proto je třeba přímá spolupráce s rodinou a dalšími organizacemi (PPP, Policie, OSPOD, Odbor sociálních věcí…atd.).

Preventivní program zasahuje výchovnou a vzdělávací složku během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

 
Zobrazit celý dokument - Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Přílohy:

Škola online
Microsoft Office

Nepřehlédněte

  • Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
  • Oznámení o konání voleb do školské rady
  • Informační leták k HHC

 
Zobrazit podrobnosti...

Plánované akce

08. 03. 2024 - 23. 05. 2024
Plavecký výcvik (Klatovy) – 2. a 3. ročník (8. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5. a 23. 5. 2024)

15. 04. 2024
Schůzka Rady rodičů (od 17:00 hodin)

16. 04. 2024
Program primární prevence – práce s třídním kolektivem (3. část) – 5. ročník

17. 04. 2024
Třídní schůzky (od 16:00 hodin)

18. 04. 2024
Okresní přebor v malé kopané (Přeštice) – vybraní žáci 8. a 9. ročníku

18. 04. 2024
Program primární prevence – sexuální výchova – 6. a 7. ročník

22. 04. 2024
Den Země (celoškolní projektový den)

22. 04. 2024 - 26. 04. 2024
Poznávací zájezd (Anglie) – přihlášení žáci

23. 04. 2024
Okrskové kolo McDonald´s Cupu (Chlumčany) – vybraní žáci 1. stupně

30. 04. 2024
Okresní přebor ve volejbalu (Přeštice) – vybraní žáci 8. a 9. ročníku

30. 04. 2024
Radúz a Mahulena (DJKT Plzeň) – přihlášení žáci 2. stupně

09. 05. 2024
Den Evropy (celoškolní projektový den)

14. 05. 2024
Okresní kolo Poháru rozhlasu (Přeštice) – vybraní žáci 2. stupně

 
Zobrazit více plánovaných akcí...

Jídelníček

Jídelní lístek od 15. do 19. dubna 2024

Pondělí:
Polévka kmínová s vejci 1,3,6,7,9,
Kuřecí řízek 1,3,7, brambor 7, kompot
mléko 7

Úterý:
Polévka drožďová s rýží 1,3,7,
Kovbojská pánev 1,6,7,9, pečivo 1 OVOCE
čaj

Středa:
Vývar se svítkem 1,3,6,7,9,
Kapustové zelí 1, výpečky 1,6,7,9,
bramborový knedlík 12
čaj

Čtvrtek:
Dršťková polévka z hlívy 1,6,7,9,
Zapečené těstoviny s masem 1,3,7, salát
čaj

Pátek:Polévka květáková s vejci 1,4,6,7,9,
Bramborová buchta 1,3,7, zelný salát
mléko

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2024 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign