Hledat

Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Úvod

Při vypracování MPP jsme vycházely z Manuálu pro tvorbu MPP, z odborné literatury a z metodických pokynů v oblasti primární prevence rizikového chování MŠMT.

Minimální preventivní program je dokument školy, zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Na realizaci MPP se podílí celý pedagogický sbor a další instituce zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.

Rizikové chování, drogy a jiné sociálně patologické jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu má za úkol předcházet sociálně nežádoucím jevům a zvýšit jejich odolnost vůči nim. Objevují se nové rizikové jevy, např. kyberšikana, sebepoškozování, nové formy návykových látek (nikotinové sáčky). Je proto nezbytné poskytnout žákům co nejvíce nezkreslených informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně jejich věku a na tato témata s nimi mluvit otevřeně i na neformální úrovni.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči předcházet projevům sociálně patologických jevů, v případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření, dále pak formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech. MPP je nedílnou součástí ŠVP a vychází ze školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.

Zásady

Program je určen pro žáky školy v průběhu školní docházky tj. ve věku 6 – 15 let. Zahrnuje prevenci rizikového chování u dětí a mládeže v oblasti užívání legálních i ilegálních návykových látek, šikany, kriminality mládeže, záškoláctví, xenofobie a rasismu.

Vyžaduje individuální přístup k řešení jednotlivých problémů.

Vyžaduje specializovanou formu pomoci, a proto je třeba přímá spolupráce s rodinou a dalšími organizacemi (PPP, Policie, OSPOD, Odbor sociálních věcí…atd.).

Preventivní program zasahuje výchovnou a vzdělávací složku během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

 
Zobrazit celý dokument - Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Přílohy:

Škola online
Microsoft Office

Nepřehlédněte

  • Nabídka pracovního uplatnění - Učitel / učitelka pro 2. stupeň ZŠ
  • Nabídka pracovního uplatnění - Vedoucí školní jídelny

 
Zobrazit podrobnosti...

Plánované akce

04. 12. 2023
Okresní přebor ve florbalu pro 1. stupeň (Plzeň) – vybraní žáci 3. až 5. ročníku

05. 12. 2023
Projekt Kamarád – 1. a 9. ročník

07. 12. 2023
Exkurze – Národní muzeum (Praha) – 7. ročník

07. 12. 2023
Představení „LouTkáček“ – Stavovské divadlo (Praha) – 5. ročník

13. 12. 2023
Besedy s cestovatelem (ČR, Šumava) – 8. a 9. ročník

14. 12. 2023
Fotografování do ročenek – 9. ročník

21. 12. 2023
„Tonda, Slávka a kouzelné světlo“ (kinosál KZ Chlumčany) – 1. stupeň

 
Zobrazit více plánovaných akcí...

Jídelníček

Jídelní lístek od 4. do 8. prosince 2023

Pondělí:
Polévka drůbková s bulgurem 1,6,7,9
Výpečky 1, špenát 3,7, bramborový knedlík 1,12,
čaj se sirupem, mléko 7

Úterý:
Polévka petrželová 6,7,9 JABLKO
Fazole na kyselo 6,7, okurka sterilovaná 10,
chléb 1, muffiny 1,3,7, džus

Středa:
Polévka zeleninová s kapáním 1,3,7
Kebab na špejli 1,3,7, bramborová kaše 7,
kompot, čaj s citrónem, mléko ochucené 7

Čtvrtek:
Polévka pórkový krém 1,6,7,9
Frankfurtská pečeně 7,1, rýže,
šlehaný tvaroh 7, džus

Pátek:
Polévka vločková 6,7,9,1
Rybí filé/kostky zapečené s vejci 3,4,6,7,10,
brambor 7, tatarská omáčka 3,10, čaj ovocný

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2023 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign